Management změn dle ČSN EN ISO 9001:2016, kap. 6.3 + kap. 10 - školení formou in - house

Rozsah: 1 den

 

 

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro manažery kvality a členy řešitelských týmů, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za řízení a plánování změn, resp. za neustálé řízení a zlepšování všech procesů organizace.

 

Cíl:

Objasnění stále často nejasných pojmů „plánování změn“ (resp. „management změny“) a pojmu „proces neustálého zlepšování“. Na konkrétních příkladech budou ukázány základní principy a nástroje plánování změn, včetně objasnění nutných podmínek pro efektivní realizaci potřebných změn.

 

Obsah:

  • Základní pojmy potřebné pro identifikaci potřeby změny
  • Vysvětlení pojmů „plánování změny“ a „proces neustálého zlepšování“
  • 8- kroková metodika realizace změny
  • Principy týmové práce
  • Nástroje zpracování dat – statistické (grafické) metody
  • Stručný přehled některých moderních metod (Kaizen, Six Sigma, VSM)
  • Efektivnost a účinnost přijatých opatření
  • Význam prevence
  • Diskuze a dotazy účastníků (průběžně)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: