!!!!! NOVINKA: Požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2023

 

Lokalita: Praha

Termíny: 9. 7. 2024; 10. 12. 2024

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Upozornění:

Tento kurz předpokládá znalost základních systémových pojmů a principů minimálně v rozsahu kurzu 3.1.1. Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 (1. den)

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro manažery managementu informační bezpečnosti a všechny vedoucí pracovníky systému managementu informační bezpečnosti podle požadavků novelizované systémové normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2023.

 

Cíl:

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení novelizované normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2023 na základě procesního pojetí. Výklad požadavků této novelizované systémové normy. Výklad základních principů interních auditů, problematiky procesů neustálého zlepšování a práce s nápravnými a preventivními opatřeními. Využití vhodných metod při identifikaci, hodnocení a řízení rizik (problematika týmové práce).

 

 

Obsah:

 • Objasnění základních pojmů k procesnímu pojetí
 • Struktura a obsah normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2023
  • Porovnání s předchozí verzí z roku 2014
  • Porovnání s normou ČSN EN ISO 9001:2016
 • Stručný výklad požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2023
 • Problematika řízené dokumentace a interních auditů
 • Problematika managementu změny (týmová práce)
 • Stručný přehled požadavků normativní Přílohy A
 • Obecné schéma analýzy rizik
 • Různé modifikace analýzy rizik
 • Identifikace, hodnocení a řízení rizik    
 
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu

 

 

 

 

Přihlášení na kurz: