!!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016 + Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016

 

Lokalita: Praha

Termíny:

Rozsah: 2 + 1 den

Rozsah: 1 + 1 den

Cena 3 dny : 7 800,- Kč (bez DPH)

Cena 2 dny:  5 600,- Kč (bez DPH)

 

Toto rozšíření naší standardní nabídky spočívá v propojení (současném absolvování) několika otevřených kurzů. Výhody propojených kurzů lze spatřovat především v těchto efektech:

 

  • poskytují Vám lepší pochopení vzájemných souvislostí a možností aplikování získaných poznatků v praxi
  • umožňují hlubší pochopení dané problematiky, neboť postupně rozšiřují poskytované poznatky
  • jsou cenově zvýhodněny oproti absolvování jednotlivých izolovaných kurzů

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.