Principy řízení organizace – základy pro vedoucí pracovníky - školení formou in-house

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro všechny úrovně vedoucích pracovníků – především však pro vrcholový a střední management společnosti.

 

Cíl:

Z praktických zkušeností za posledních cca 15 let je známo, že v českém prostředí došlo ke značné inflaci výkladu a aplikace systémové normy ČSN EN ISO 9001. Mnohé subjekty, které se vydávají za lektory, konzultanty a poradce v problematice této normy, její obsah, smysl a význam neznají nebo úmyslně ignorují – což vede často k naprosto absurdním výkladům a interpretacím. Nelze se proto divit, že mnoho vedoucích pracovníků pokládá takto deformovaný výklad normy za formální, nepotřebný a často dokonce překážející jejich práci. Důsledkem je, že pojmy jako „kvalita“, „procesní přístup“, „zlepšování“ jsou v našem prostředí vysmívány, v horším případě pokládány za obtěžující až neslušné.

 

Kurz nebude hledat další interpretaci normy ČSN EN ISO 9001, nýbrž objasní vedoucím pracovníkům její věcný smysl a obsah. Na konkrétních příkladech bude ukázáno, že tato norma je formálně i věcně pokládána za základ řízení úspěšných organizací nejen v podnikatelské sféře, ale i ve veřejném sektoru. Bude zdůrazněno, že principy této normy jsou plně v souladu i se zdánlivě odlišnými přístupy jako je japonský „štíhlý podnik“. Dále budou uvedeny příklady, že tato norma se stává základem i pro další mezinárodní normy – např. v oblasti bezpečnosti.

 

Kurz objasní i často diskutovaný pojem „integrovaný management“ (často nevhodně označován jako „integrovaný systém“).

 

Obsah:

 • Základní pojmy k problematice řízení organizace – norma ČSN EN ISO 9000
 • Smysl, obsah a cíl normy ČSN EN ISO 9001
 • Základní principy procesního pojetí
  • vazby mezi procesy
  • atributy řízeného procesu
 • Norma ČSN EN ISO 9001 jako základ řízení úspěšných organizací
  • „štíhlá“ organizace
  • příklady
  • struktura požadavků na řízení úspěšných organizací
 • Pojem "integrovaný management" optikou normy ČSN EN ISO 9001
  • pojem "zainteresovaná strana"
  • vztah k normám ISO 14001 a ČSN ISO 45001
 • 8-kroková metodika změny a význam prevence
  • standardizace změny
  • problematika týmové práce
 • Diskuze a dotazy účastníků, praktické zkušenosti

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: