Řešení rizik a příležitostí dle ČSN EN ISO 9001:2016, kapitola 6.1 + Management změn dle ČSN EN ISO 9001:2016, kap. 6.3 + kap. 10

Lokalita: Praha

Termíny: 25. - 26. 5. 2021; 4. - 5. 11. 2021

Cena: 5 600,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 2 dny

 

Toto rozšíření naší standardní nabídky spočívá v propojení (současném absolvování) několika otevřených kurzů. Výhody propojených kurzů lze spatřovat především v těchto efektech:

  • poskytují Vám lepší pochopení vzájemných souvislostí a možností aplikování získaných poznatků v praxi
  • umožňují hlubší pochopení dané problematiky, neboť postupně rozšiřují poskytované poznatky
  • jsou cenově zvýhodněny oproti absolvování jednotlivých izolovaných kurzů

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: