Řešení rizik a příležitostí dle ČSN EN ISO 9001:2016, kapitola 6.1 - školení formou in - house

Rozsah: 1 den

 

 

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro manažery kvality a členy řešitelských týmů, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za plánování a řešení rizik a příležitostí v rámci všech procesů organizace.

 

Cíl:

Objasnění stále často nejasného pojmu „řešení rizik a příležitostí“. Budou ukázány základní principy a nástroje potřebné k řešení rizik a příležitostí, včetně objasnění nutných podmínek pro efektivní realizaci potřebných opatření.

Obsah:.

 • Základní pojmy potřebné pro řešení rizik a příležitostí
 • Vysvětlení pojmu „řešení rizik a příležitostí“
 • Jednotlivé fáze řešení rizik a příležitostí - metodika
 • Nutné podmínky pro řešení rizik a příležitostí
 • Úloha vrcholového vedení při řešení rizik a příležitostí
 • Principy týmové práce
 • Nástroje zpracování dat – statistické (grafické) metody
 • Stručný přehled 8-krokové metodiky managementu změny
 • Efektivnost a účinnost přijatých opatření
 • Význam prevence
 • Diskuze a dotazy účastníků (průběžně)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: