!!!!! NOVINKA: „Příručka FMEA“ dle AIAG/VDA, 1. vydání (české z prosince 2019) (výklad změn, nástrojů a aplikace metody FMEA)

Lokalita: Praha

Termíny: 5. 6. 2024; 20. 9. 2024; 6. 11. 2024

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Aplikace metody FMEA zasahuje do všech aktivit organizace – nikoliv jen do předrealizačních etap, tj. konstrukce a přípravy výroby (jak se často mylně traduje). Kurz je proto určen nejen pro manažery kvality a specialisty předrealizačních etap, ale především pro všechny vedoucí pracovníky a členy řešitelských týmů napříč všemi aktivitami organizace.

 

Cíl:

Výklad nové a zcela přepracované „Příručky FMEA“. Během výkladu bude kladen důraz na objasnění principů a metod týmové práce a metodiky řešení problému, včetně vhodných nástrojů pro práci s informacemi.
Budou diskutovány předlohy formulářů FMEA a tabulka „priorit opatření“.
Budou diskutovány změny metodiky FMEA – vzhledem k „Referenční příručce FMEA AIAG“ 4. vydání, resp. k příručce VDA 4.

 

Obsah:

  • Podmínky pro efektivní realizaci FMEA – úloha vrcholového vedení
  • Základní pojmy nutné k pochopení procesního pojetí (FMEA-P)
  • Principy a nástroje týmové práce – složení týmu
  • Práce s preventivními opatřeními – management změny
  • Přílohy „Příručky FMEA“
  • Formuláře FMEA
  • Tabulky parametrů
  • Přehled změn (vzhledem k FMEA AIAG, resp. vzhledem k VDA 4)
  • Diskuze a dotazy účastníků (průběžně)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: