VDA 4 – FMEA produktu, FMEA procesu (2. vydání 2012)

Lokalita: Praha

Termíny: 10. 3. 2020; 23. 6. 2020; 11. 11. 2020

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Aplikace metody FMEA zasahuje do všech aktivit organizace – nikoliv jen do předrealizačních etap, tj. konstrukce a přípravy výroby (jak se často mylně traduje). Kurz je proto určen nejen pro manažery kvality a specialisty předrealizačních etap, ale především pro všechny vedoucí pracovníky a členy řešitelských týmů napříč všemi aktivitami organizace.

 

Cíl:

Výklad FMEA produktu i FMEA procesu dle příručky VDA 4, 2. aktualizované vydání 2012. Během výkladu bude kladen důraz na vysvětlení modelu DAMUK© i na objasnění principů týmové práce a metodiky řešení problému.

 

Obsah:

  • Základní pojmy nutné k pochopení cílů FMEA
  • Změny oproti vydání z roku 2006
  • Podmínky pro efektivní realizaci FMEA
  • Metodika FMEA (včetně používaného formuláře)
  • Model DAMUK© dle VDA 4
  • Odhady pravděpodobnosti výskytu, závažnosti a detekovatelnosti možných neshod
  • Stanovení rizika a priorit řešení možných neshod
  • Práce s nápravnými opatřeními – management změny
  • Principy a nástroje týmové práce

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: