!!!!! NOVINKA: VDA 5 – Procesy měření a zkoušení (3., přepracované vydání)

 

Lokalita: Praha

Termíny: 17. 10. 2024

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro manažery kvality a specialisty metrologické služby, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za systém managementu měření a řízení všech procesů.

 

Cíl:

Stručný přehled a výklad základních principů a metod příručky VDA 5 (3. přepracované vydání, červenec 2021, česky září 2022). 

 

Obsah:

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Poznámka:

Je vhodné, aby měli účastníci s sebou české vydání této příručky.

 • Zopakování základních pojmů k procesnímu pojetí
 • Struktura a obsah příručky VDA 5 (3. přepracované vydání, červenec 2021, česky září 2022).
 • Změny oproti minulému vydání
 • Stručný přehled principů a požadavků
  • Řízení procesu zkoušení
  • Obecný průběh stanovení vhodnosti procesu měření a zkoušení
  • Stanovení nejistoty měření procesu měření
  • Důkaz vhodnosti procesu měření
  • Speciální procesy měření
  • Důkaz vhodnosti procesů atributivního rozhodování
  • Průběžné hodnocení vhodnosti
 • Diskuze a dotazy účastníků, praktické zkušenosti

 

Přihlášení na kurz: