Ochrana ovzduší - školení formou in-house

Rozsah: 1 den

 

Cíl:

Jak vyhovět legislativním požadavkům v oblasti ochrany ovzduší ve smyslu Zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, schopnost identifikovat zdroje znečišťování ovzduší a zajistit prevenci ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami, znalost systematické ochrany ovzduší.

 

Obsah:

  • Úvod do problematiky ochrany ovzduší, výklad základních pojmů.
  • Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší a povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší.
  • Poplatky za znečišťování ovzduší, povolení zdrojů znečišťování ovzduší.
  • Posudky v ochraně ovzduší, rozptylové studie

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: