Odpadové hospodářství - školení formou in-house

Rozsah: 1 den

 

Cíl:

Jak vyhovět legislativním požadavkům v oblasti odpadového hospodářství ve smyslu Zákona č. 85/2001 Sb., znalost optimálního nakládání s odpady

 

Obsah:

  • Úvod do problematiky odpadového hospodářství, výklad základních pojmů.
  • Povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady, sběr, výkup, využívání a odstraňování odpadů.
  • Souhlasy v odpadovém hospodářství, plány odpadového hospodářství.
  • Odpadový hospodář, povinnosti při nakládání s vybranými druhy odpadů.
  • Vedení evidence odpadů, ohlašovací povinnost, poplatky za uložení odpadů.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: