Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - školení formou in-house

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro zástupce managementu, kteří odpovídají za škodu způsobenou vadou výrobku a také pro všechny pracovníky (např. manažery kvality, pracovníky technické kontroly, zástupce obchodních a nákupních týmů, zástupce předrealizačních etap), kteří odpovídají za minimalizaci pravděpodobnosti výskytu vady výrobku

 

Cíl:

Účastníci získají základní přehled o požadavcích zákona č. 59/1998 Sb. z pohledu systému řízení společnosti. Získají základní přehled o systémových aktivitách, které je třeba naplnit v souvislosti s požadavky daného zákona.

 

Obsah:

 • Úvod - cíl školení, organizační záležitosti
 • Požadavky zákona č. 59/1998 Sb.
 • Zákaznické (smluvní) požadavky
 • Naplnění požadavků v praxi
  • Řízení externí a interní dokumentace
  • Sledovatelnost produktu – záznamy
  • Práce s dodavateli – odpovědnost za externí vstupy
  • Produkt (hmotný i nehmotný) dodaný zákazníkem
  • Identifikace nebezpečí a analýza rizik (metoda FMEA a analogické)
 • Dotazy a diskuze (průběžně)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: