Periodické školení interních auditorů dle normy ČSN ISO 45001 : 2018 - školení formou in-house

 

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro interní auditory systému managementu BOZP podle požadavků systémové normy ČSN ISO 45001.

 

Cíl:

Objasnění a zopakování základních pojmů potřebných k pochopení procesního pojetí a výklad požadavků systémové normy ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 19011. Zopakování základních principů interních auditů, tj. příprava, realizace, identifikace a definování neshod a vyhodnocení efektivnosti a účinnosti přijatých nápravných opatření. Diskuse praktických zkušeností účastníků, dotazy účastníků.

 

Obsah:

  • Zopakování základních pojmů k procesnímu pojetí
  • Struktura a obsah normy ČSN ISO 45001
  • Stručný přehled požadavků normy ČSN ISO 45001 – „problémové“ požadavky
  • Význam, cíl a způsob realizace interních auditů
  • Stručná informace o ČSN EN ISO 19011
  • Práce s výsledky interních auditů 
  • Efektivnost a účinnost nápravných opatření
  • Diskuze a dotazy účastníků, praktické zkušenosti 

 

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

 

Přihlášení na kurz: