Periodické školení interních auditorů (EMS) podle ISO 14001 - školení formou in-house

 

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro interní auditory systému managementu životního prostředí (EMS) dle požadavků systémové normy ČSN EN ISO 14001.

 

Cíl:

Absolvováním kurzu účastníci získají prohloubení znalosti procesního přístupu k managementu životního prostředí, strukturovaný přehled o požadavcích norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 19011.

 

Obsah:

  • Zopakování základních pojmů k procesnímu pojetí
  • Vztah normy ČSN EN ISO 14001 k normě ČSN EN ISO 9001
  • Struktura a obsah normy ČSN EN ISO 14001 
  • Stručný přehled požadavků normy ČSN EN ISO 14001– „problémové“ požadavky 
  • Význam, cíl a způsob realizace interních auditů
  • Stručná informace o ČSN EN ISO 19011
  • Práce s výsledky interních auditů 
  • Efektivnost a účinnost nápravných opatření
  • Diskuze a dotazy účastníků, praktické zkušenosti

 

 

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

 

Přihlášení na kurz: