Doškolení interních auditorů dle ČSN EN ISO 9001:2016

 

Lokalita: Praha

Termíny: 24. - 25. 4. 2024; 19. - 20. 6. 2024; 4. - 5. 9. 2024; 20. - 21. 11. 2024

Rozsah: 1 + 1 den

Cena 2 dny: 5 600,- Kč (bez DPH)

Cena 1 den: 3 200,- Kč (bez DPH)

 

Účastníci si mohou zvolit na základě úrovně svých znalostí, zda budou absolvovat oba dny nebo zda jim bude postačovat jen druhý den. Je třeba upozornit, že závěrečný test obsahuje i problematiku prvního dne kurzu.

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro interní auditory systému managementu kvality (QMS) podle požadavků novely systémové normy ČSN EN ISO 9001:2016.

 

Cíl:

První den je určen pro účastníky, kteří nemají dostatečné znalosti a zkušenosti s předchozí verzí normy ČSN EN ISO 9001:2009, resp. se znalostí české terminologie, základních zásad a principů QMS.

Druhý den předpokládá u účastníků znalosti, které jsou obsahem prvního dne kurzu, a zabývá se obsahem novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Obsah:

1. Den

  • Objasnění základních pojmů k procesnímu pojetí – norma ČSN EN ISO 9000, resp Annex SL
  • Zásady managementu kvality
  • Základní principy procesního pojetí – atributy řízeného procesu
  • Cyklus PDCA, resp. PDSA
  • Problematika analýzy nebezpečí a rizik
  • Diskuze a dotazy účastníků (průběžně)

 

2. Den

  • Stručné zopakování zásad a principů managementu kvality
  • Struktura a obsah normy ČSN EN ISO 9001:2016
  • Stručný výklad požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016
  • Diskuze a dotazy účastníků (průběžně)

 

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

 

Přihlášení na kurz: