Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016

Lokalita: Praha

Termíny: 10. 10. 2023; 12. 12. 2023

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro manažery systému managementu životního prostředí (EMS) a pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za implementaci, dodržování a neustálé zlepšování (realizaci změn) tohoto systému.

 

Cíl:

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení procesního pojetí a stručný výklad požadavků systémové normy ČSN EN ISO 14001:2016. Výklad základních principů řízení dokumentace, interních auditů, problematiky procesů neustálého zlepšování a práce s nápravnými a preventivními opatřeními.

 

Obsah:

  • Objasnění základních pojmů k procesnímu pojetí
  • Vztah normy ČSN EN ISO 14001:2016 k normě ČSN EN ISO 9001:2016
  • Struktura a obsah normy ČSN EN ISO 14001:2016
  • Stručný výklad požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016
  • Problematika řízené dokumentace (včetně externí) – ukázka SW podpory
  • Význam, cíl a způsob realizace interních auditů – ukázka SW podpory
  • Práce s výsledky interních auditů, efektivnost a účinnost nápravných opatření
  • Procesy neustálého zlepšování
  • Diskuze a dotazy účastníků (průběžně)

 

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: