Požadavky na systém integrovaného managementu, základní kurz - školení formou in-house

Rozsah: 1+3 dny

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro manažery a všechny vedoucí pracovníky systému integrovaného managementu na základě 3 systémových norem (QMS+EMS+BOZP), resp. i pro libovolnou kombinaci jen 2 norem, tj. QMS+EMS, resp. QMS+BOZP, resp. EMS+BOZP.

 

Cíl:

Objasnění pojmu „integrovaný management“ a jednotný výklad požadavků tří systémových norem: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001. Pozornost je věnována především normě ČSN EN ISO 9001 jako systémové základně integrovaného managementu. Dále je kladen velký důraz na objasnění vzájemné souvislosti této normy s normami ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001.

 

Výklad základních principů interních auditů, problematiky procesů neustálého zlepšování a práce s nápravnými a preventivními opatřeními. Využití vhodných statistických metod při zpracování dat (problematika týmové práce).

 

Vzhledem k současné velké formální i věcné podobnosti norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001 je tento kurz vhodný i pro ty zájemce, kteří mají zájem pouze o integraci dvou norem, tj. ČSN EN ISO 9001 + ČSN EN ISO 14001, resp. ČSN EN ISO 9001 + ČSN ISO 45001, resp. ČSN ISO 45001 + ČSN EN ISO 14001

 

Obsah:

Obsah lze naplnit absolvováním následujících kurzů:

  • Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016 (1+1 den)
  • Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016 (1 den)
  • Požadavky normy ČSN ISO 45001 na BOZP (1 den)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: