Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Lokalita: Praha

Termíny: 25. 9. 2024

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro manažery kvality zkušebních a kalibračních laboratoří a všechny vedoucí pracovníky systému managementu kvality podle požadavků novelizované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Cíl:

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení procesního pojetí a stručný přehled požadavků novelizované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Výklad základních principů interních auditů, problematiky analýzy rizik, procesů neustálého zlepšování a práce s nápravnými a preventivními opatřeními. Využití vhodných statistických metod při zpracování dat (problematika týmové práce).

 

Obsah:

  • Výklad základních pojmů
  • Základní změny ve srovnání s ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
  • Souvislost s jinými systémy řízení (ČSN EN ISO řady 9000)
  • Stručný přehled požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
  • Podmínky pro realizaci a naplnění požadavků
  • Metodika implementace požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: