Požadavky normy ČSN ISO 45001 : 2018 na BOZP

Lokalita: Praha

Termíny: 18. 6. 2024; 23. 10. 2024

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro manažery systému BOZP a pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za implementaci, dodržování a neustálé zlepšování (realizaci změn) tohoto systému.

 

Cíl:

Objasnění požadavků systémové normy ČSN ISO 45001 jako nutné součásti řízení organizace. Proto je věnována velká pozornost i metodice implementace těchto požadavků v souvislosti s jinými systémovými normami (především ČSN EN ISO řady 9000 a ČSN EN  ISO 14001).

 

Obsah:

  • Základní pojmy řízení
  • Přehled požadavků a struktury normy ČSN ISO 45001
  • Souvislost normy ČSN ISO 45001 s jinými systémovými normami
  • Požadavky normy ČSN ISO 45001 jako součást řízení organizace
  • Metodika implementace požadavků normy ČSN ISO 45001 s využitím procesního přístupu 

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: