Požadavky normy ČSN EN ISO 22000:2019 - školení formou in - house

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro manažery systému managementu bezpečnosti potravin (FSMS) a pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za implementaci, dodržování a neustálé zlepšování (realizaci změn) tohoto systému.

 

Cíl:

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení procesního pojetí a stručný výklad požadavků systémové normy ČSN EN ISO 22000:2019. Výklad základních principů řízení dokumentace, interních auditů, problematiky procesů neustálého zlepšování a práce s nápravnými a preventivními opatřeními, s důrazem na kap. 8, tj. plánování a řízení provozu.

 

Obsah:

 • Objasnění základních pojmů k procesnímu pojetí
 • Vztah normy ČSN EN ISO 22000 : 2019 k normě ČSN EN ISO 9001 : 2016
 • Struktura a obsah normy ČSN EN ISO 22000 : 2019
 • Stručný výklad požadavků normy ČSN EN ISO 22000 : 2019 s důrazem na:
 • Problematika plánování a řízení provozu
 • Programy nezbytných předpokladů (PNP)
 • Připravenost a reakce na nepředvídanou událost
 • Řízení nebezpečí
 • Význam, cíl a způsob realizace interních auditů
 • Práce s výsledky interních auditů, efektivnost a účinnost nápravných opatření
 • Procesy neustálého zlepšování
 
 
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
 
 

 

Přihlášení na kurz: