Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016

Lokalita: Praha

Termíny:  20. - 21. 6. 2024; 4. - 5. 9. 2024; 20. - 21. 11. 2024

Rozsah: 1 + 1 den

Cena 2 dny: 5 600,- Kč (bez DPH)

Cena 1 den: 3 200,- Kč (bez DPH)

 

Účastníci si mohou zvolit na základě úrovně svých znalostí, zda budou absolvovat oba dny nebo zda jim bude postačovat jen druhý den.

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro manažery a všechny vedoucí pracovníky systému managementu kvality (podle požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001:2016).

 

Cíl:

První den je určen pro účastníky, kteří nemají dostatečné znalosti a zkušenosti s předchozí verzí normy ČSN EN ISO 9001:2009, resp. se znalostí české terminologie, základních zásad a principů QMS.

Druhý den předpokládá u účastníků znalosti, které jsou obsahem prvního dne kurzu, a zabývá se obsahem novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016.

 

Obsah:

1. den

  • Objasnění základních pojmů k procesnímu pojetí – norma ČSN EN ISO 9000, resp Annex SL
  • Zásady managementu kvality
  • Základní principy procesního pojetí – atributy řízeného procesu
  • Cyklus PDCA, resp. PDSA
  • Problematika analýzy nebezpečí a rizik
  • Diskuze a dotazy účastníků (průběžně)

 

2. den

  • Stručné zopakování zásad a principů managementu kvality
  • Struktura a obsah normy ČSN EN ISO 9001:2016
  • Stručný výklad požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016
  • Diskuze a dotazy účastníků (průběžně)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: