PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 6. přepracované vydání

Lokalita: Praha.

Termíny: 10. 4. 2024; 6. 6. 2024; 18. 9. 2024; 3. 12. 2024

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro všechny, kdo již tuší, že proces PPAP (EMPB) není jen o vyplňování formulářů. Je to proces, který úzce souvisí s procesy návrhu a vývoje, je přímo závislý na úrovni jejich výstupů.

 

Cíl:

Jedná se o zvláštní komunikační „můstek“ mezi dodavatelem a zákazníkem, který je zákazníkem velmi přísně sledován a hodnocen. Každý, kdo chce zákazníkovi prokázat perfektně fungující procesy návrhu a vývoje, industrializace a uvolnění výroby, svou schopnost být spolehlivým dodavatelem, je na tomto kurzu vítán.

 

Obsah:

 • Pojem, použití a význam PPAP / PPF;
 • Důležitost PPAP / PPF z hlediska hodnocení zákazníkem;
 • Návaznost a podmínky PPAP / PPF z hlediska procesů návrhu a vývoje (APQP);
 • Zásady komunikace v průběhu PPAP / PPF se zákazníkem a dalšími zainteresovanými stranami;
 • Práce s PPAP / PPF vůči dodavateli;
 • Příprava na provedení PPAP /PPF, podmínky a rizikové faktory;
 • Vlastní zpracování PPAP / PPF, formát předepsaný zákazníkem;
 • Předkládání PPAP / PPF;
 • Vyhodnocení PPAP / PPF u zákazníka;
 • Stav po vyhodnocení a reakce, plánování a realizace opatření;
 • Změnové řízení a návaznost na PPAP / PPF;
 • Řízení dokumentace PPAP / PPF.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: