Principy a techniky týmové práce - školení formou in-house

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro členy řešitelských týmů, ale i pro metodické pracovníky (manager kvality, statistik kvality), kteří odpovídají za definování pravidel týmové práce, včetně metodických postupů pro zpracování dat a komunikaci v týmu.

 

V neposlední řadě je kurz určen i všem vedoucím pracovníkům (především vrcholovému a střednímu vedení organizace), kteří odpovídají za schválení jednotlivých metodických postupů a za vytváření organizačních, kvalifikačních a motivačních podmínek pro efektivní práci jednotlivých týmů.

 

Cíl:

Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům základní principy a metodická doporučení, která jsou nezbytným předpokladem pro efektivní práci týmu.

Bude zdůrazněn význam týmové práce při realizaci a aplikování nejrůznějších metodických postupů, např. řešení problémů metodou G-8D Report, resp. 8D dle VDA 4, nebo při aplikování metody „Identifikace nebezpečí a analýza rizik“ (např. FMEA, HAZOP, HACCP, analýza rizik v rámci BOZP).

Součástí kurzu je i přehled technik týmové práce a stručný přehled technik, které týmovou práci předpokládají a vyžadují, např. SPC, MSA, SixSigma, Kaizen, VSM a další.

 

Obsah:

  • Objasnění základních pojmů a principů týmové práce
  • Organizační podmínky pro práci týmu
  • Kvalifikační a motivační podmínky pro členy týmů
  • Techniky práce s informacemi v týmu
  • Týmová práce jako součást managementu změny
  • Přehled metod, které vyžadují týmovou práci

 

Přihlášení na kurz: