Řízení dokumentace

Řízení dokumentace

Řízení firmy s využitím procesního přístupu samozřejmě vyžaduje odpovídající strukturovanou firemní dokumentaci. Seminář Vám ukáže, že firemní dokumentace nesmí být samoúčelnou byrokracií, nýbrž že je nutným nástrojem řízení firmy.

Seminář nabízí nejen seznámení se základními pojmy, ale i návod, jak firemní dokumentaci strukturovat a do kterých skupin (typů) ji dělit. Nabízí návod, jak dokumentaci nejen realizovat, ale především, jak a pomocí jakých nástrojů ji udržovat aktuální v čase. Součástí semináře je i ukázka SW podpory, která je vhodná pro splnění uvedených úkolů.

Stručná charakteristika semináře:

Místo konání: dle dohody (na území ČR)
Datum konání: dle dohody (včetně sobot a nedělí)
Časový rozsah: 8:00 - 17:00 hod (5 x 90 minut), resp. dle dohody

  • Základní pojmy (kvalita, systém, proces, řízení, neshoda, zlepšování, efektivnost)
  • Smysl a cíle firemní dokumentace
  • Struktura dokumentace a typy dokumentů (popis, záznam, plán)
  • Základní atributy jednotlivých typů
  • Externí dokumentace - identifikace a distribuce
  • Řízení dokumentace, včetně externí
  • Metodika transformace stávající firemní dokumentace
  • Ukázka softwarové podpory

Pokud Vás tato nabídka zaujala, využijte prosím náš odpovědní lístek nebo jiné kontaktní spojení a my Vám zašleme návrh smlouvy dle Vašich konkrétních požadavků (úprava obsahu a rozsahu semináře, dohoda o organizačním zabezpečení).