Řízení dokumentace

Lokalita: Praha

Termíny: 4. 10. 2024

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Seminář je určen nejen pro systémové pracovníky, kteří zajišťují řízení dokumentace (manažer kvality, správci interní a externí dokumentace), ale i pro všechny pracovníky, včetně vedoucích pracovníků, kteří odpovídají za zpracování, aktualizaci, schvalování, distribuci, archivaci a skartaci veškeré firemní dokumentace, včetně externí.

 

Cíl:

Kurz Vám ukáže, že firemní dokumentace nesmí být samoúčelnou byrokracií, nýbrž že je nutným nástrojem řízení firmy. Nabízí nejen seznámení se základními pojmy, ale i návod, jak firemní dokumentaci strukturovat a do kterých skupin (typů) ji dělit. Jak dokumentaci nejen realizovat, ale především, jak a pomocí jakých nástrojů ji udržovat aktuální v čase. Součástí semináře je i ukázka SW podpory, která je vhodná pro splnění uvedených úkolů.

 

Obsah:

  • Základní pojmy (kvalita, systém, proces, řízení, neshoda, zlepšování, efektivnost)
  • Smysl a cíle firemní dokumentace
  • Struktura dokumentace a typy dokumentů (popis, záznam, plán)
  • Základní atributy jednotlivých typů
  • Externí dokumentace - identifikace a distribuce
  • Řízení dokumentace, včetně externí
  • Metodika transformace stávající firemní dokumentace
  • Ukázka softwarové podpory

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: