Řízení změn

Konzultace a poradenství - Řízení změn

Jednou z forem spolupráce v rámci konzultační a poradenské činnosti jsou tzv. "projekty řízení změn". Jedná se o soubor činností, které jsou potřebné pro vytváření a transformaci QMS, resp. IMS, s cílem naplnit nové nebo změněné požadavky zainteresovaných stran.

Jako příklad lze uvést:

 • Tvorba a modifikace QMS, resp. IMS
 • Transformace firemní dokumentace
 • Začlenění procesu zlepšování do ostatních firemních procesů
 • Začlenění požadavků ČSN EN ISO 14001 do stávajícího QMS
 • Začlenění požadavků ČSN OHSAS 18001 do stávajícího QMS
 • Definice měřitelných firemních cílů a práce s těmito cíly
 • Identifikace a definice kvalifikačních požadavků
 • Řízení katalogu kvalifikačních požadavků
 • Tvorba a realizace diferencovaného plánu školení
 • Definice a aplikování procesů hodnocení
 • Práce s výsledky auditů
 • Využití statistických metod jako nástroje zlepšování
 • Identifikace a využití softwarové podpory

C.Q.M. rovněž nabízí speciální modifikaci svých konzultačních a poradenských služeb pro potřeby malých firem.