Six Sigma – znovu a nově (dle ČSN ISO 13053 a VDA 4, část DFSS) - školení formou in-house

 

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro manažery kvality a členy řešitelských týmů, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za řízení a neustálé zlepšování všech procesů organizace.

 

Cíl:

Kurz reaguje na aktuální vydání normy ČSN ISO 13053:2013 a na nové vydání českého překladu příručky VDA 4, část DFSS (Design for Six Sigma). Cílem kurzu je výklad metody Six Sigma (neustálé zlepšování) a její souvislosti s jinými technikami zpracování dat. Během výkladu bude kladen důraz i na objasnění principů týmové práce a metodiky řešení problému.

Obsah:

  • Základní pojmy, principy a význam metody Six Sigma
  • Souvislost metody Six Sigma s jinými přístupy ke zlepšování
  • Norma ČSN ISO 13053, metodologie DMAIC
  • Stručný přehled metod uvedených v příručce VDA 4, část DFSS
  • Podmínky efektivní realizace metody Six Sigma
  • Principy a nástroje týmové práce

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: