SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000

Lokalita: Praha

Termíny:  13. 6. 2023; 17. 10. 2023; 6. 12. 2023

Cena: 3 200,- Kč (bez DPH)

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro manažery kvality a členy řešitelských týmů, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za řízení a neustálé zlepšování všech procesů organizace.

 

Cíl:

Výklad SPC podle metodiky QS-9000. Důraz je kladen na pochopení základních principů této techniky a především na výklad metodického postupu, který je třeba dodržet při aplikaci SPC v praxi, resp. při výpočtu indexu způsobilosti a výkonnosti.

 

Obsah:

  • Základní matematické pojmy a principy SPC
  • Druhy regulačních diagramů
  • Metodický postup pro aplikaci SPC v praxi
  • Metodický postup pro výpočet indexu způsobilosti a výkonnosti procesu
  • Možnosti využití SW podpory

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přihlášení na kurz: