VDA 4 – Zajišťování kvality v oblasti procesů - školení formou in-house

 

Rozsah: 1 den

 

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro široké spektrum organizací - jak pro výrobní, tak i pro organizace poskytující služby (a to nejen v oblasti automobilového průmyslu jak by tomu mohl nasvědčovat název kurzu s odkazem na příručku VDA 4).

Kurz je určen nejen pro členy řešitelských týmů, ale i pro metodické pracovníky.(manažer kvality, statistik kvality), kteří odpovídají za definování pravidel týmové práce, včetně metodických postupů pro zpracování dat a komunikaci v týmu.

V neposlední řadě je kurz určen i všem vedoucím pracovníkům (především pro vrcholové a střední vedení organizace), kteří odpovídají za schválení jednotlivých metodických postupů a za vytváření organizačních, kvalifikačních a motivačních podmínek pro efektivní aplikování jednotlivých technik.

 

Cíl:

Cílem kurzu je stručně vysvětlit účastníkům základní principy jednotlivých technik a metodických postupů. Důraz bude kladen i na vysvětlení vztahů a souvislostí mezi jednotlivými technikami a na jejich vazbu na problematiku týmové práce (většina těchto technik a metod předpokládá efektivní fungování týmů)

 

Obsah:

 • Metody pro realizaci managementu změny
  • Základní nástroje
  • 8D
  • SixSigma
 • Metody používané v rámci prevence
  • SWOT
  • Analýza vyrobitelnosti
  • Poka Yoke
  • DFMA
  • Ekonomický proces stanovení tolerancí
 • Některé další metody
  • DMU
  • TRIZ

 

Přihlášení na kurz: