Základy elektronického podpisu - školení formou in-house

Rozsah: 1 den prezenční část, distanční část formou e-learningu

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro všechny, kteří potřebují pracovat s elektronickými podpisy a potřebují jim rozumět.

Cíl:

Seznámeni s principy a postupy, na kterých jsou elektronické podpisy založeny, jak fungují, kdy a za jakých podmínek se na ně lze spoléhat, co a jak se s elektronickými podpisy děje v krátkodobém
i delším časovém horizontu. Součástí kurzu jsou i písemné materiály.

V rámci distanční části, realizované formou e-learningu, si účastníci mohou získané znalosti dále prohloubit a prakticky procvičit na konkrétních příkladech s podrobnými návody.

 

Obsah:

  • Podstata a vlastnosti elektronických podpisů
  • Certifikáty a certifikační autority
  • Platnost elektronických podpisů a její ověřování
  • Právní aspekty elektronického podpisu
  • Pokyny pro distanční část kurzu  

 

Lektor kurzu:  RNDr. Ing. Jiří Peterka

 

Přihlášení na kurz: